Kinh Thiện Sanh 01: Đạo vợ chồng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1688 | 14-11-2012

Kinh Thiện Sanh 01: Đạo vợ chồng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Thiện Sanh 01: Đạo vợ chồng - Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6562,Kinh-Thien-Sanh-01-dao-vo-chon...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.