Kinh Thiện Sanh 03: Đạo Thầy Trò - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1109 | 03-03-2012

Kinh Thiện Sanh 03: Đạo Thầy Trò - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Thiện Sanh 03: Đạo Thầy Trò - Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 tại chùa Xá Lợi, ngày 20/11/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6606,Kinh-Thien-Sanh-03-dao-Thay-Tr...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.