Kinh thủ lăng nghiêm 11 - Pháp tu Quán Thế Âm - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1509 | 14-05-2013

Kinh thủ lăng nghiêm 11 - Pháp tu Quán Thế Âm - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại : Kinh thủ lăng nghiêm 11 - Pháp tu Quán Thế Âm do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-11-phap-tu-quan...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.