Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 - Nền Tảng Đạo Đức - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1297 | 15-05-2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 - Nền Tảng Đạo Đức - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 - Nền Tảng Đạo Đức do TT.Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-12-nen-tang-dao...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.