Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 - Nhận Diện Chân Tâm - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1718 | 22-05-2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 - Nhận Diện Chân Tâm - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 3 - Nhận Diện Chân Tâm do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-03-nhan-dien-ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.