Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 - Bản Chất Tính Thấy - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1601 | 23-05-2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 - Bản Chất Tính Thấy - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 - Bản Chất Tính Thấy do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-04-ban-chat-tan...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.