Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 - Bội Trần Hiệp Giác - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1561 | 28-05-2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 - Bội Trần Hiệp Giác - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 - Bội Trần Hiệp Giác do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013 - wWw.TuSachPhatHoc.Com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-07-boi-tran-hie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.