Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 - Giác Ngộ Của A La Hán - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1580 | 16-05-2013

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 - Giác Ngộ Của A La Hán - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 - Giác Ngộ Của A La Hán do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-09-giac-ngo-cua...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.