Kinh Trung Bộ 010: Thiết lập chánh niệm 2 - TT. Thích Nhật Từ - 03/04/2005

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

731 | 27-01-2016

Kinh Trung Bộ 010: Thiết lập chánh niệm 2 - TT. Thích Nhật Từ - 03/04/2005

Kinh Trung Bộ 010: Kinh Tứ Niệm Xứ - Thiết lập chánh niệm 2
TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03-04-2005

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.