Kinh Trung Bộ 011: Đặc điểm đạo Phật: Giải trừ kiến chấp - TT. Thích Nhật Từ - 17/04/2005

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

699 | 27-01-2016

Kinh Trung Bộ 011: Đặc điểm đạo Phật: Giải trừ kiến chấp - TT. Thích Nhật Từ - 17/04/2005

Kinh Trung Bộ 011: Kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống - Đặc điểm đạo Phật: Giải trừ kiến chấp
TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/04/2005

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.