Kinh Trung Bộ 015: Soi gương nhân cách - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1124 | 19-07-2011

Kinh Trung Bộ 015: Soi gương nhân cách - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng Kinh Đa giới 115 tại chùa Pháp Vân, ngày 19/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5453,Kinh-Trung-Bo-015-Soi-guong-nh...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.