KINH TRUNG BỘ 031: NGHỆ THUẬT SỐNG HOÀ HỢP A(2)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

679 | 26-06-2016

KINH TRUNG BỘ 031: NGHỆ THUẬT SỐNG HOÀ HỢP A(2)

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Kinh Trung Bộ và cuộc sống (CD 06)
Lời thiệu: Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò 31
Ngày 08-01-06
Mời quí vị phật tữ nghe Mp3 tại :
http://tusachphathoc.com/media/kinh-trung-bo-va-cuoc-song-cd-06/kinh-tru...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.