Kinh Trung Bộ 043 - C: Thiền quán và giải thoát B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

857 | 14-11-2015

Kinh Trung Bộ 043 - C: Thiền quán và giải thoát B - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 043 - C: Thiền quán và giải thoát B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Phương Quảng 43, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,201,Kinh-Trung-Bo-043---B-Thien-qua...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.