Kinh Trung Bộ 043 - A: Kiến thức và trí tuệ - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

746 | 14-11-2015

Kinh Trung Bộ 043 - A: Kiến thức và trí tuệ - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 043 - A: Kiến thức và trí tuệ - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Phương Quảng 43, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,200,Kinh-Trung-Bo-043---A-Kien-thuc...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.