Kinh Trung Bộ 044: Buông xả và chuyển hoá - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1160 | 26-06-2011

Kinh Trung Bộ 044: Buông xả và chuyển hoá - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 044: Buông xả và chuyển hoá - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tiểu Kinh Phương Quảng 44, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây:

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.