Kinh Trung Bộ 047: Vì sao theo Phật B (Vấn đáp) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1153 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 047: Vì sao theo Phật B (Vấn đáp) - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 047: Vì sao theo Phật B (Vấn đáp) - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Tư Sát 47, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,209,Kinh-Trung-Bo-047-Vi-sao-theo-P...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.