Kinh Trung Bộ 048: Hoà hợp và hoà giải B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1174 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 048: Hoà hợp và hoà giải B - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 048: Hoà hợp và hoà giải B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Kosambi 48, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15-10-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,211,Kinh-Trung-Bo-048-Hoa-hop-va-ho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.