Kinh Trung Bộ 051: Thuật sống hạnh phúc A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1193 | 12-01-2012

Kinh Trung Bộ 051: Thuật sống hạnh phúc A - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 051: Thuật sống hạnh phúc A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Kandaraka 51, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 12-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,216,Kinh-Trung-Bo-051-Thuat-song-ha...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.