Kinh Trung Bộ 056: Độ người khác đạo B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1283 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 056: Độ người khác đạo B - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 056: Độ người khác đạo B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Upali 56, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,225,Kinh-Trung-Bo-056-do-nguoi-khac...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.