KINH TRUNG BỘ 057 - NGƯỜI THỪA KẾ NGHIỆP - TT.THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

553 | 27-08-2016

KINH TRUNG BỘ 057 - NGƯỜI THỪA KẾ NGHIỆP - TT.THÍCH NHẬT TỪ

TT.Thích Nhật Từ . Giảng tại : Chùa Xá Lợi
Ngày : 24-12-2006
---------------------------------------------------------------------------------------
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/kinh-trung-bo-va-cuoc-song-cd-09/kinh-trung...
http://chuagiacngo.com/media/kinh-trung-bo-va-cuoc-song-cd-09/kinh-trung...
--------------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.