Kinh Trung Bộ 067: Huấn luyện đời sống tâm linh - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1163 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 067: Huấn luyện đời sống tâm linh - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 067: Huấn luyện đời sống tâm linh - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Catuma 67 (Chùa Xá Lợi, 18-3-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,261,Kinh-Trung-Bo-067-Huan-luyen-do...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.