Kinh Trung Bộ 068: Xuất gia: Động cơ và bản chất - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1158 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 068: Xuất gia: Động cơ và bản chất - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 068: Xuất gia: Động cơ và bản chất - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng KinhNalakapana 68 (Chùa Xá Lợi, 1-4-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,263,Kinh-Trung-Bo-068-Xuat-gia-dong...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.