Kinh Trung Bộ 070: Theo dấu chân Thánh A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1311 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 070: Theo dấu chân Thánh A - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 070: Theo dấu chân Thánh A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Kitagiri 70 (Chùa Xá Lợi, 15-4-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,266,Kinh-Trung-Bo-070-Theo-dau-chan...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.