Kinh Trung Bộ 072: Triết lý của Phật B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1044 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 072: Triết lý của Phật B - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 072: Triết lý của Phật B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Aggivacchagotta 72, chùa Xá Lợi, 30-4-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,270,Kinh-Trung-Bo-072-Triet-ly-cua-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.