Kinh Trung Bộ 074: Giả từ ưa ghét A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

769 | 24-05-2011

Kinh Trung Bộ 074: Giả từ ưa ghét A - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 074: Giả từ ưa ghét A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Trường Trảo 74 (Chùa Xá Lợi, 13-5-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,272,Kinh-Trung-Bo-074-Gia-tu-ua-ghe...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.