Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

950 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong B - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Ratthapala 82, tại chùa Xá Lợi, ngày 04-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,513,Kinh-Trung-Bo-082-Phuong-troi-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.