Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1324 | 05-03-2011

Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Ratthapala 82, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,513,Kinh-Trung-Bo-082-Phuong-troi-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.