Kinh Trung Bộ 084: Bình đẳng B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1125 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 084: Bình đẳng B - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 084: Bình đẳng B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Mathura 84 tại chùa Xá Lợi, ngày 18-11-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,514,Kinh-Trung-Bo-084-Binh-dang.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.