Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1778 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách A - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Brahmayu 91 (Chùa Xá Lợi, 27-1-08) . Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,522,Kinh-Trung-Bo-091-Nhan-tuong-va...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.