Kinh Trung Bộ 099: Đạo và đời - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1100 | 28-05-2011

Kinh Trung Bộ 099: Đạo và đời - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 099: Đạo và đời - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Subha 99 (Chùa Xá Lợi, 20-4-08). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,534,Kinh-Trung-Bo-099-dao-va-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.