Kinh Trung Bộ 101: Đối thoại về nghiệp - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1034 | 28-05-2011

Kinh Trung Bộ 101: Đối thoại về nghiệp - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 101: Đối thoại về nghiệp - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Devadaha 101, (Chùa Xá Lợi, 25-5-08). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,535,Kinh-Trung-Bo-101-doi-thoai-ve-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.