Kinh Trung Bộ 103: Nghệ thuật hoà giải - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1355 | 28-05-2011

Kinh Trung Bộ 103: Nghệ thuật hoà giải - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 103: Nghệ thuật hoà giải - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Như Thế Nào 103. (Chùa Xá Lợi, 08-6-08). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,537,Kinh-Trung-Bo-103-Nghe-thuat-ho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.