Kinh Trung Bộ 105: Truyền thông và chân lý - 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1146 | 19-07-2011

Kinh Trung Bộ 105: Truyền thông và chân lý - 2/2 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 105: Truyền thông và chân lý - 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thiện Tinh 105. Chùa Xá Lợi, 22-6-08). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,538,Kinh-Trung-Bo-105-Truyen-thong-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.