Kinh Trung Bộ 105: Truyền thông và chân lý - P2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1047 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 105: Truyền thông và chân lý - P2 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 105: Truyền thông và chân lý - P2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thiện Tinh 105. Chùa Xá Lợi, 22-6-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,538,Kinh-Trung-Bo-105-Truyen-thong-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.