Kinh Trung Bộ 107: Nếp sống tâm linh A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

895 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 107: Nếp sống tâm linh A - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 107: Nếp sống tâm linh A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Ganaka Moggalana 107. Chùa Xá Lợi, 07-9-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,541,Kinh-Trung-Bo-107-Nep-song-tam-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.