Kinh Trung Bộ 108: Người Đáng Nương Tựa - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1171 | 05-03-2011

Kinh Trung Bộ 108: Người Đáng Nương Tựa - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 108: Người Đáng Nương Tựa. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,543,Kinh-Trung-Bo-108-Nguoi-dang-nu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.