Kinh Trung Bộ 113: Không khen mình chê người A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

840 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 113: Không khen mình chê người A - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 113: Không khen mình chê người A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảngKinh Chân Nhân 113, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 19-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2719,Kinh-Trung-Bo-113-Khong-khen-m...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.