Kinh Trung Bộ 113: Không Khen Mình Chê Người - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1209 | 05-03-2011

Kinh Trung Bộ 113: Không Khen Mình Chê Người - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Kinh Trung Bộ 113: Không Khen Mình Chê Người - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 19-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1821,Khong-khen-minh-che-nguoi---Ki...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.