Kinh Trung Bộ 114: Mười điều thiện - P1 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

971 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 114: Mười điều thiện - P1 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 114: Mười điều thiện - P1 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Nên hành trì, không nên hành trì 114, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 16-11-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2721,Kinh-Trung-Bo-114-Muoi-dieu-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.