Kinh Trung Bộ 114: Mười Điều Thiện - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1123 | 05-03-2011

Kinh Trung Bộ 114: Mười Điều Thiện - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Kinh Trung Bộ 114: Mười Điều Thiện - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 16/11/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2721,Kinh-Trung-Bo-114-Muoi-dieu-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.