Kinh Trung Bộ 115: Chân dung người trí - Kinh Đa Giới - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1399 | 19-07-2011

Kinh Trung Bộ 115: Chân dung người trí - Kinh Đa Giới - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 115: Chân dung người trí-Kinh Đa Giới. Thầy Nhật Từ giảng Kinh Đa giới 115, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 23-11-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2722,Kinh-Trung-Bo-115-Chan-dung-ng...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.