Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1386 | 07-11-2012

Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thôn tiên 116, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 07/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2763,Kinh-Trung-Bo-116-Nguoi-giac-n...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.