Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

365 | 24-01-2017

Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07-12-2008

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.