Kinh Trung Bộ 118: Mười sáu hơi thở - Phần 2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

980 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 118: Mười sáu hơi thở - Phần 2 - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 118: Mười sáu hơi thở - Phần 2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Nhập tức Xuất tức niệm 118, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 21/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2814,Kinh-Trung-Bo-118-Muoi-sau-hoi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.