Kinh Trung Bộ 119: Quán Niệm Và Trị Liệu Thân Thể - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1427 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 119: Quán Niệm Và Trị Liệu Thân Thể - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 119: Quán Niệm Và Trị Liệu Thân Thể - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thân hành niệm 119, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 28/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2849,Kinh-Trung-Bo-119-Quan-Niem-Va...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.