Kinh Trung Bộ 119: Quán niệm và trị liệu thân thể - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

322 | 24-01-2017

Kinh Trung Bộ 119: Quán niệm và trị liệu thân thể - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 28-12-2008

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.