Kinh trung bộ 121: Rỗng Không Và Thực Hữu - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1187 | 26-05-2011

Kinh trung bộ 121: Rỗng Không Và Thực Hữu - Thích Nhật Từ

Kinh trung bộ 121: Rỗng Không Và Thực Hữu - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3303,Kinh-trung-bo-121-Rong-Khong-V...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.