Kinh Trung Bộ 122: Chân dung tâm linh - Phần 3/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1139 | 22-06-2010

Kinh Trung Bộ 122: Chân dung tâm linh - Phần 3/6

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15/02/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3433,Kinh-Trung-Bo-122-Chan-Dung-Ta...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.