Kinh Trung Bộ 129: Vượt Khỏi Tranh Chấp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1344 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 129: Vượt Khỏi Tranh Chấp - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 129: Vượt Khỏi Tranh Chấp - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Hiền ngu 129, Chùa Xá Lợi, ngày 14/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4839,Kinh-Trung-Bo-129-Vuot-Khoi-Tr...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.