Kinh Trung Bộ 130: Kẻ Ngu Và Người Trí - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1212 | 26-05-2011

Kinh Trung Bộ 130: Kẻ Ngu Và Người Trí - Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 130: Kẻ Ngu Và Người Trí - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thiên sứ 130, Chùa Xá Lợi, ngày 21/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4897,Kinh-Trung-Bo-130-Ke-Ngu-Va-Ng...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.